September 2011

Terug

Bij deze keer ik terug naar de actieve aanwezigheid op het wereldwijde web na 4 jaar passieve consumptie. Ondertussen zit iedereen en zijn moeder op Facebook, is twitteren de normaalste zaak ter wereld, en heeft Jan met de pet een smartphone. Toch zijn bijvoorbeeld podcasts en rss nog steeds niet écht mainstream1. Kortom, er is tegelijkertijd veel en weinig veranderd.

Productiviteit, leren, werken en spelen, dat zijn de onderwerpen die ik in deze webcolumn wil aansnijden. Ik ben al jaren een GTD adept, en gedurende die tijd ben ik wel wat te weten gekomen. Zo weet ik wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij. Graag deel ik deze en andere bevindingen met jullie, en hopelijk hebben jullie er wat aan. Ik sta altijd open voor feedback, dus vraag maar raak!


  1. discussieerbaar. 

Start to GTD

#gtd #start-to-gtd

Waar zal ik beginnen? Dat is natuurlijk de vraag die ik me stelde als ik me boog over het probleem van mijn eerste artikel. Wel, om te beginnen zal ik beginnen bij het beginnen met GTD zelf.

Na het lezen van het boek is het natuurlijk de bedoeling dat je ook effectief de koe bij de horens vat en start. Het boek zelf geeft hier uiteraard ook wel enige richtlijnen, maar die zijn nogal groots in mijn ogen. Het is altijd zinvol om iets kleiner te beginnen en dat dan later uit te bouwen. Dit kleine begin is de inhoud van de komende Start to GTD1 artikel reeks. In 5 artikels zal ik de verschillende aspecten van de GTD werkstroom kort toelichten met concrete tips om te kunnen starten of te kunnen herstarten, want zelf doorwinterde GTD aanhangers durven al eens van het geijkte pad afraken.

Naast de GTD werkstroom zijn er nog andere belangrijke aspecten van GTD (natuurlijk plannen, de focus-horizonten, …), maar die aspecten zal ik pas in latere artikels (of artikel-reeksen) belichten2.

De volgende artikels mag je in de komende Start to GTD reeks verwachten:

  1. Verzamelen
  2. Verwerken
  3. Organiseren
  4. Onderhouden
  5. Doen

Hopelijk zullen deze artikels een hulp voor je zijn bij het starten (of herstarten) van GTD.


  1. zonder Evy Gruyaert spijtig genoeg, je zal het met mij moeten doen. 

  2. Klein beginnen had ik namelijk gezegd!