November 2018

Print and Play Tip - Fightopia

#print-and-play #print-and-play-tips #spel

fightopia

Eigenlijk is FIGHTOPIA! van Cheapass Games bezwaarlijk een print-and-play te noemen omdat het eigenlijk een set regels is waar je zelf nog dient in te staan voor het bord en de pionnen. Maar gegeven de eenvoud van de componenten is dat niet zo moeilijk. Met hulp van een creatief kinderbrein heb ik bij deze zelf de nodige componenten voorzien. Op vormgeving en knutselbaarheid kan ik dus niet echt een objectieve score voorzien, vandaar dat deze niet gegeven zijn.

Download Pagius Robot Tokens

Download Pagius Robot Bord (4 x te printen)

Gegevens

Aantal spelers: 2

Leeftijd: 8+

Speeltijd: 30 min

Beoordeling

Knutselbaarheid: /

Vormgeving: /

Speelbaarheid: ★★★★☆

De componenten bestaan uit een schaakbord en enkelvoudige, tweevoudig en viervoudige Tokens. De Pagius versies zijn eenvoudige vierkante Tokens te plakken op karton en uit te snijden. Het bord is ofwel een schaakbord of de Pagius versie, zijnde een uit vier delen bestaand schaakbord. Ook op karton te kleven in vier delen en deze aan elkaar te plakken om zo een makkelijk opvouwbaar en opbergbaar bord. De Pagius versie is dus erg goed knutselbaar.

In het spel beschikt elke spelers over een reus, twee tanks en een legertje pionnen. De spelers nemen het tegen elkaar op, met als doel de basis van de tegenpartij te veroveren door aan de andere kant van hebt bord te geraken met de reus of door de twee tanks van de tegenpartij uit te schakelen.

De pionnen (1 vakje groot) kunnen zicht telkens een vakje per keer over het bord verplaatsen zowel horizontaal als diagonaal, zolang het maar een vrije plek is. Pionnen kunnen geen andere stukken uitschakelen, en zullen dus hoofdzakelijk eerder blokkerend worden ingezet.

De tanks (2 vakjes groot) kunnen zich een of twee vakjes verplaatsen in hun georiënteerde richting, of een pivotering uitvoeren om van richting te veranderen. Deze verplaatsingen vereisen ook dat de eindplek vrij is1. Tanks kunnen ook schieten in hun georiënteerde richting, en kunnen hierbij vijandelijke pionnen uitschakelen. Enkel weliswaar pionnen.

De reuzen kunnen zich zoals pionnen verplaatsen maar door hun grootte (4 vakjes), zijn ze al snel geblokkeerd. Reuzen kunnen tanks uitschakelen en dat doen ze als ze tijdens hun beurt met een vakje horizontaal of verticaal aan een tank grenzen.

Het spel wordt om beurten gespeeld met iedere speler die een enkele zet doet (zoals schaak).

Het is een leuk, kort, tactisch spelletje, dat mits wat ondersteuning ook wel onder de 8 jaar kan gespeeld worden. Het blijft in de basis nog steeds een abstract spel, maar door de thematiek (en desgewenst dus de vormgeving) toch iets leuker is voor jongere spelers dan een puur abstract spel.


  1. In de spelregels is het een beetje onduidelijk of voor het pivoteren enkel de eindbestemming leeg dient te zijn of ook de vakjes waarover heen gepivoteerd wordt. Enkel de eindbestemming maakt het iets makkelijker en lijkt me aangewezen.